Pradzieje

Tak się złożyło,  że pojawiły się zdjęcia i materiały z okresu działalności przed i po wojennej członków rodzin. Materiały warte wklejenia, obrazujące żywą historię. Dla takich materiałów będzie ta zakładka, ale także dla wszelkich innych z nami w jakiś sposób powiązanych.

Sprawozdanie z działalności Pomorskiej Chorągwi Harcerek za lata 1932- 1938 oraz Pomorskiej Chorągwi Harcerzy za rok 1936 (Wypis z Archiwum Akt Nowych w Warszawie)

Dodaj komentarz